Countries
Thesaurus
Terminology
Contact

Proverbs, &c. of Poland

"A sto gajdów", "A trzista gajdów"

"Beczeć jako gajdy"

"Biedna nie duda, piszczy u niej i grajek"

"Bodaj tak sowa w dudy grała, jak to prawda"

"Bodajbyś ty tysiónc gajdów zjod"

"Brawl"

"Charczą mu płuca, kiej miech w starych gajdach"

"Chodzić nadęty jak gajdy"

"Chłop jak dudy"

"Chłop jak z bobu gajdy"

"Chłopie, za twoje trudy masz łeb i dudy"

"Człowiek jak dudy"

"Dopiero w dudki, kiedy czas krótki"

"Dudaczku z dudami, zmiłuj się nad nami!"

"Dudki wyprawiać"

"Dudy nie skrzypce"

"Dudy stroić"

"Dudy w miech"

"Fuczisz jak dziurawe gajdy"

"Gajdy mu się zrosły"

"Gotuj mięso i dudy, zawsze dudy wyjdą na wierzch"

"Isto zjod sto gajdów, że się tak rozdziyro"

"Jak dudy grają, tak skaczą"

"Jak dudy nadmiesz, tak grają"

"Jak dudy ten człowiek"

"Jak kiedyś umrzesz, to z twoi skóry będą porządne gajdy"

"Jest zdatny, tak jak z byka dudy"

"Kto ma brzuch zbyt chudy, temu grają dudy"

"Lato ziemię wysusza, członkom ludzkim szkodzi, w lecie człowiek ospały jako dudy chodzi"

"Music"

"Nie drwij dudy z balwierza, bo ci dudy ogoli"

"Nie gajduj na nim tela"

"Nie gajduj"

"Nie każdy zagra, co nadyma dudy"

"Nie ma muzyki bez kozła"

"Nie wie, w jakie dudy grać"

"Niech świnia, gdy nie umie, na dudach nie gędzie"

"Niema dudy na wyłudy"

"Osłabiał jak dudy"

"Powolny jak dudy"

"Serce jako nieme dudy nadyma pycha"

"Sprzedałby cię z dudami"

"Tam radzi dudkują, gdzie dudy ładują"

"Upił się jak dudy"

"W jedną dudkę grać"

"Weselej byłoby, kiedy by były dudy"

"Wesołemu dogodzą i dudy"

"Wie, w jaką dudę dąć"

"Wszyscy tam radzi dudkują, gdzie dudy ładują"

"Za trzy grosze dudy noszę"

"Zaniechaj regała, kiedy na dudach zabeczeć nie możesz"

"Zdechł niedźwiedź, więc o ziemie dudy i multanki"

"Zerżnąć komuś dudy"

"Zgrać się, jak stare dudy"

"Zmiękły mu dudy"

"Łowił ryby widłami, strzelał wróble gajdami"